top of page
logo_dezi.png

Systemy pomiarowe do cystern

     Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy DEZIDATA -TVE GmbH, która jest producentem nowatorskich systemów pomiarowych dla cystern samochodowych.


Założyciele firmy postawili sobie za cel dostarczenie na rynek kompletnego elektronicznego systemu nadzoru transportowanego cysternami drogowymi paliwa składającego się z pojedynczych centralnie sterowanych, ale działających również autonomicznie modułów. Poszczególne elementy tworzą kompletny układ pozwalający na ciągły monitoring ilości i jakości załadowanego w rozlewni produktu podczas całej trasy samochodu cysterny do punktu rozładunku na stacji oraz rozładunek bez obawy o możliwość zmieszania różnych rodzajów paliw lub rozładunek paliwa zanieczyszczonego niepożądanymi dodatkami (system antyzmieszaniowy).

 

Absolutnie nowatorski sposób pomiaru poziomu i objętości za pomocą fali ultradźwiękowej powoduje że system nie ma ruchomych części jak w przypadku przepływomierza mechanicznego, czy systemu pomiarowego z sondą i pływakami. Brak ciężkiej armatury przynosi znaczące oszczędności wagi układu pomiarowego, co w przypadku coraz lżejszych cystern ze stopów aluminium daje wymierne korzyści pozwalając zwiększyć ilość transportowanego produktu, bez przekroczenia dopuszczalnego ciężaru całkowitego zestawu.

DDdisplay.jpg
DDtruck.jpg

Dokładność dokonywanych pomiarów < 0,1%, pozostawia w tyle o rząd wielkości dotychczasowe metody pomiaru. Jest to unikatowy, jedyny w pełni elektroniczny system pomiarowy zapewniający:

- legalizowany pomiar objętości komór z dokładnością < 0,1%
- o 50% szybszy rozładunek
- precyzyjną kontrolę braków
- automatyczną identyfikację produktów w komorach
- zabezpieczenie przed zmieszaniem się produktów
- monitoring pozycji via GPS
- pomiar ultradźwiękowy bez części mechanicznych
- modułowość i niezwykłą lekkość systemu
- polskie dopuszczenie GUM

System składa się z kilku alternatywnych elementów:

DIPCHECK2

elektroniczny pomiar stanu napełnienia komór cysterny z detekcją rodzaju transportowanego produktu.Posiada zatwierdzenie GUM jako układ pomiarowy.

DEZICOP3

system antyzmieszaniowy (crossover protection) zgodny z normą EN 14116.

SEAL

system znany jako “plomba elektroniczna” czy też SPD - nadzoruje otwarcie zaworów i innych elementów umożliwiających dostęp do transportowanego paliwa.

DEZI-TRACK

moduł wymiany danych pomiędzy samochodem cysterną a bazą logistyczną. 


DEZICHEM-M

układ pomiarowy dla cystern samochodowych przeznaczonych do przewozu chemikaliów takich jak rozpuszczalniki, AdBlue i podobnych.

Posiadanie tak dokładnego systemu pomiarowego z pewnością zwiększy przewagę rynkową jego użytkowników. Może być argumentem, który pozwoli wygrać przetarg, być wybranym spośród grona firm o podobnym profilu. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zainstalowaniem takiego systemu lub uzyskaniem dodatkowych informacji - prosimy o kontakt z nami.

bottom of page