top of page

Budowa i serwis stacji LNG i CNG

LNG

 

     Ciekły gaz ziemny, LNG (ang. liquefied natural gas) – gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia, tj. w temperaturze poniżej –162 °C (temperatura wrzenia metanu, głównego składnika LNG). Podczas skraplania objętość zmniejsza się 630 razy, dzięki czemu „gęstość energii” ciekłego gazu ziemnego wzrasta.

Jedna czwarta gazu ziemnego, którym handluje się na skalę światową, jest transportowana jako ciecz. Skraplanie gazu ziemnego wiąże się z bardzo dokładnym jego oczyszczeniem z dwutlenku węgla, azotu, mieszaniny propanu i butanu, wilgoci, helu itp. Jest to bardzo czyste paliwo o liczbie oktanowej 130. Po powtórnej zmianie na postać gazową pozostaje bardzo niewiele zanieczyszczeń, gaz jest właściwie całkowicie pozbawiony wilgoci. Ciekły gaz ziemny z uwagi na niską temperaturę wymaga zbiornika kriogenicznego.

Ciekły gaz ziemny jest wykorzystywany również jako paliwo środków transportu, głównie ciężkiego transportu drogowego. Główne zalety tego typu paliwa samochodowego są ekonomiczne oraz ekologiczne. Między innymi dlatego jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku ciągników siodłowych na LNG – Iveco Stralis, został wyróżniony Europejską Nagrodą Zrównoważonej Mobilności. Tego typu zastosowanie jest szeroko wdrażane w USA, gdzie równolegle powstaje infrastruktura do tankowania metanu w postaci ciekłej.

 


 

lng2.jpg
lng1.jpg
CNG

 

     CNG (od ang. compressed natural gas), sprężony gaz ziemny – gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 MPa, stosowany do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym. Na świecie jeżdżą ponad 4 miliony samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Funkcjonuje ponad 8000 stacji zasilania tym paliwem.

Wartość energetyczna 1 m3 w warunkach normalnych (Nm3) jest w przybliżeniu równa 1 litrowi benzyny. Masa 1 m3 gazu ziemnego w warunkach normalnych wynosi w przybliżeniu 0,7 kg i jest uzależniona od składu gazu.

Światowym liderem w liczbie samochodów napędzanych CNG jest Argentyna. Według danych „The Gas Vehicle Report” w Argentynie znajduje się 1,4 mln tego typu pojazdów. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia z 921 tysiącami samochodów na CNG, na trzecim zaś Pakistan z 475 tysiącami samochodów. Polska zajmuje odległe miejsce z nieco ponad trzema tysiącami pojazdów napędzanymi CNG.

 


 

Sprzedaż, budowa i serwis punktów tankowania LNG i CNG 

 

     Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz ewidentny rozwój tego źródła zasilania silników pojazdów, zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszej działalności o segment budowy i serwisu stacji tankowania gazu ziemnego.

Należy zwrócić uwagę na bardzo duży potencjał rynku w tej dziadzinie. Od jakiegoś czasu widać zainteresowanie czołowych koncernów tym paliwem, co pokazuje wagę i duże możliwości. 

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z tym tematem prosimy o kontakt.

bottom of page